Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.3.2013

Resultats de la 2a convocatòria de 2012 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la segona convocatòria de 2012, oberta del 12 al 28 de setembre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 83% en el cas dels informes de col·laborador i del 61% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

COL·LABORADOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 2 1 1 0 0 100
Ciències Socials 4 0 3 1 0 75
Ciències 1 1 0 0 0 0
Ciències de la Vida 0 0 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 14 1 11 1 1 85
Enginyeria i Arquitectura 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 3 15 2 1 83

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 28 0 22 5 1 79
Ciències Socials 54 0 25 21 8 46
Ciències 14 0 14 0 0 100
Ciències de la Vida 22 0 13 8 1 59
Ciències Mèdiques 18 0 5 12 1 28
Enginyeria i Arquitectura 30 1 22 2 5 76
TOTAL 166 1 101 48 16 61

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 8 de març de 2013, sobre els informes previs a la contractació com a professorat col·laborador.

PDF PDF EDICTE de 8 de març de 2013, sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.