Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2011

Les agències catalana i basca signen un conveni marc de col·laboració

El director d'AQU Catalunya i el de l'Euskal Unibersitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Anetzia (UNIBASQ) han signat un Conveni marc de col·laboració per a l'establiment de mecanismes de cooperació i d'intercanvi d'experiències en els camps de l'avaluació de la qualitat, certificació i acreditació.

Entre els àmbits susceptibles de col·laboració es troben la participació en programes de formació, l'elaboració de protocols d'avaluació i documents interns per a la millora de l'activitat avaluadora i el disseny d'aplicacions informàtiques per a la gestió de les avaluacions.

L'establiment d'aquest conveni constitueix una declaració d'intencions entre ambdues agències, la finalitat del qual és promoure una relació recíprocament beneficiosa en els àmbits descrits.