Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.6.2019

La perspectiva de gènere a la docència: jornada i calendari d’implementació

190606_JornadaGenereUPF

Imatge sobre el debat a la jornada "Perspectiva de gènere a la docència"

L’article 28, apartat 1 a) de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre homes i dones indica que “les sol·licituds d’acreditació de títols de grau i de màster hauran d’anar acompanyades d’un informe que detalli com s’ha incorporat la perspectiva de gènere en el pla d’estudis o els plans de millora previstos per a fer-ho possible.”

Gràcies a aquesta novetat legislativa les universitats catalanes estan agafant embranzida pel que fa a tenir en compte la perspectiva de gènere en la docència. N’és un bon exemple la jornada que ha organitzat avui la Universitat Pompeu Fabra a la Sala de Graus del Campus de la Ciutadella.

En el marc d’aquesta jornada, Martí Casadesús, director de l’Agència i Eva Benito, gestora de projectes, han participat en un debat sobre l’impuls de la perspectiva de gènere en el sistema universitari català, juntament amb Ignasi Casadesús, de la Xarxa Vives d’Universitats i amb Montserrat Solé, de la Direcció General d’Universitats i membre de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Des d’AQU Catalunya s’ha posat de relleu la importància dels indicadors per avaluar la perspectiva de gènere en la docència, proposats en el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària.

El document ha de servir a les institucions universitàries com a guia de diagnosi i per afegir indicadors que serveixin per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en els estudis de grau i de màster. El calendari d’implementació d’aquesta avaluació, consensuat amb les universitats, és el següent:

 

  • Verificació: noves memòries a partir de l’1 de gener de 2020
  • Modificació: sol·licituds presentades al febrer/març 2020
  • Acreditació: autoinforme de visites 2021

 

El document s'adreça principalment als òrgans i centres responsables de la planificació, la gestió i l'avaluació de qualitat de la docència de les universitats, tot i que resulta d'interès per al conjunt de la comunitat universitària, incloent el PAS, el PDI i l'alumnat.