Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.6.2010

Modificació del termini de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari

La Secretaria General d'Universitats ha ampliat fins al 31 de desembre de 2010 el termini de resolució, per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats públiques.

Des de l'any 2006 AQU Catalunya reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI sobre l'activitat investigadora del professorat universitari que ho sol·liciti dins el marc del procediment d'avaluació establert per l'Agència, sempre que s'acompleixin els requisits i les característiques d'aquest procediment.

Així, per ajustar la convocatòria d'AQU al nou calendari de la CNEAI, la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat modificar el període de presentació de sol·licituds de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari. Actualment està fixat entre els dies 28 de juny i 23 de juliol, i s'establirà entre els mesos de desembre de 2010 i gener de 2011.

AQU Catalunya publicarà properament al DOGC una resolució amb aquesta modificació.