Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.8.2010

Estudis d'aprofundiment en el coneixement del sistema universitari català

AQU Catalunya ha publicat els estudis de diferents grups de recerca de les universitats catalanes, fruit de la convocatòria que l'any 2007 va obrir l'Agència amb la finalitat de finançar projectes orientats a l'elaboració de treballs que aprofundissin en el coneixement i la diagnosi del sistema universitari català.

PDF L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes, Joaquín Gairín Sallán, Pilar Figuera Gazo, Xavier Maria Triadó Ivern et al. (UAB-UB)
Més enllà de presentar el panorama internacional del fenomen de l'abandonament universitari i dels models teòrics explicatius, l'estudi ofereix evidències per respondre a preguntes com ara: abandonar els estudis inicials significa no continuar a la universitat?, quan es produeix l'abandonament?, quin és el perfil sociodemogràfic dels estudiants que abandonen els seus estudis?, quins són els estudis amb una taxa d'abandonament més alta?, hi ha diferències segons el tipus d'estudis i la universitat?

PDF El rendiment acadèmic dels estudiants de primer any a la universitat, Ferran Mañé Vernet, Daniel Miravet Arnau (URV)
En quina mesura el context sociofamiliar i la qualitat de la qualificació d'accés incideixen en els resultats del primer any d'universitat? Hi ha diferències de rendiment entre estudiants de diferents universitats? El tipus d'estudis és el factor fonamental que explica la diferència de resultats? L'estudi prova de donar resposta a totes aquestes qüestions.

PDF El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret a la Universitat de Barcelona. Una anàlisi dels resultats i de les seves causes, Max Turull Rubinat, Berta Roca Acedo (UB)
Aquest treball aborda l'anàlisi en profunditat d'uns estudis tan concorreguts com els de Dret. En una primera part, s'ofereix un panorama general d'indicadors de resultats tan significatius com ara les taxes de graduació, continuïtat i abandonament per al conjunt de les universitats públiques catalanes, i en relació amb el perfil d'entrada dels estudiants a cada universitat. A la segona part, es para atenció en el fet que és necessari aprofundir en l'evidència aportada per factors qualitatius associats a la qualitat del plantejament del procés d'ensenyament-aprenentatge des de la perspectiva de l'estudiant, actor principal d'aquest procés.