Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.11.2009

Josep Anton Ferré, nou director d'AQU Catalunya

Foto_FerreVidal

El nou director d'AQU Catalunya ha estat nomenat pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, a proposta del president de l'Agència, Joaquim Prats, un cop escoltat el Consell de Direcció.

Josep Anton Ferré Vidal és Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Mecànica de Fluids, del Departament d'Enginyeria Mecànica, de la Universitat Rovira i Virgili. A banda del seu paper com a docent, també té una llarga trajectòria en l'àmbit de la recerca. Ha participat en més de 40 projectes de recerca, dels quals n'ha dirigit 11, és investigador principal d'un grup de recerca consolidat i ha dirigit 5 tesis doctorals. A més, ha publicat 40 articles en revistes científiques o monografies i ha presentat 67 comunicacions a congressos.

Abans del seu nomenament com a director d'AQU Catalunya, Ferré Vidal ha ocupat els càrrecs de Vicerector de Transferència i Innovació de la Universitat Rovira i Virgili i el de Director de la Fundació d'aquesta Universitat. Anteriorment, ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, Vicerector de Personal Docent i Investigador, Vicerector d'Economia i Organització, Director del Departament d'Enginyeria Mecànica, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, tots a la Universitat Rovira i Virgili.

La direcció d'AQU Catalunya assumeix la direcció de l'Agència i la representació plena del Consell de Direcció en relació amb l'execució dels acords que adopti aquest òrgan. Entre les seves funcions, hi ha les d'organitzar, gestionar i inspeccionar els serveis de l'Agència, d'acord amb les directrius del Consell de Direcció. A més, té la representació legal d'AQU Catalunya i ha d'executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent.

Al mateix temps, Ferré Vidal també ha estat nomenat president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya.

PDF Resolució IUE/3198/2009, de 10 de novembre, per la qual es designa el director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Resolució IUE/3199/2009, de 10 de novembre, per la qual es nomena el president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Currículum abreujat