Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.3.2014

Proposta revisada dels ESG

European Higher Education Area

El Grup E4, format per l'ENQA, ESU, EUA i EURASHE ha presentat, el 18 de març, una proposta conjunta de revisió dels estàndards i directrius per a la garantia de qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) i l'ha remès al grup de seguiment del procés Bolonya (BFUG), que supervisa aquest procés entre les reunions ministerials, que tenen lloc cada dos anys.

D'acord amb el que van sol·licitar els ministres europeus d'educació superior a la seva reunió de 2012, les organitzacions responsables de la proposta han tractat de fer que els ESG siguin més clars, sobretot pel que fa a la seva estructura, per tal d'evitar possibles confusions en la seva interpretació. La proposta presentada pel Grup E4, amb la col·laboració d'Education International (EI), Business Europe i EQAR, també estableix un vincle més explícit entre els processos d'aprenentatge i ensenyament en l'apartat d'assegurament intern de la qualitat, i defineix la relació de la garantia de la qualitat amb altres desenvolupaments del procés de Bolonya que s'han produït des de 2005 (inclosos els relatius als marcs de qualificacions i els resultats de l'aprenentatge).

La proposta es debatrà en la propera reunió del BFUG a l'abril, i està previst que s'adopti en la pròxima reunió ministerial de l'EEES, que tindrà lloc a Armènia el 2015.

AQU Catalunya ha contribuït a aquest procés amb la seva proposta per a la revisió dels ESG.

PDF PDF Proposal for a revised version of the ESG by E4 Group (2014)

PDF PDF A proposal by AQU Catalunya for the revision of the ESG (2013)