Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.4.2012

Comença el procés de seguiment de titulacions oficials 2012

AQU Catalunya ha iniciat el procés de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster corresponents al curs acadèmic 2010-2011. Segons el calendari de desplegament del Marc VSMA, al 2012 el seguiment de les titulacions comprèn la totalitat de titulacions oficials de grau i màster del sistema universitari català.

Per a la correcta gestió del procés, cal que les universitats facin arribar a l'Agència, abans del 20 d'abril, la llista de les titulacions que participaran en el procés. Del 16 de maig al 6 de juny s'han de presentar els informes de seguiment d'aquestes titulacions. Els informes de seguiment d'universitat (ISU) s'han d'enviar a AQU Catalunya durant el mateix període.

AQU Catalunya posa a disposició de les universitats la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, dissenyada per orientar les persones responsables en l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions i, a la vegada, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquests informes per part d'AQU Catalunya

Per facilitar l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions, està disponible el web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, WINDDAT.