Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.11.2019

La veu de l’estudiantat a AQU Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de l’Estudiant

191115_student

El proper 17 de novembre se celebra el Dia Internacional de l'Estudiant. Amb motiu d'aquesta jornada, des d'AQU Catalunya volem ressaltar la participació de l'estudiantat en els diferents òrgans de govern i d'avaluació de l'Agència.

Amb el desenvolupament de l'Espai europeu d'ensenyament superior (EEES) es reconeix els i les estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i es preveu la seva participació en l'organització i en els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior. Es tracta, a més a més, d'una exigència dels ESG, (estàndard 1.3: aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l'alumnat) que hem reflectit en les guies d'avaluació d'AQU Catalunya en la seva darrera revisió (2019).

AQU Catalunya escolta l'opinió de l'estudiantat als òrgans de govern i d'avaluació:

Una de les darreres innovacions en la participació dels i les estudiants és l'activació d'un procediment que s'emmiralla en experiències internacionals considerades com a bones pràctiques en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat. Es tracta d'impulsar, per a cada procés d'acreditació conduit per AQU Catalunya, la generació d'un Informe elaborat per l'estudiantat de la titulació o titulacions a acreditar, que acompanyi a mode d'evidència complementària l'Autoinforme d'acreditació que elaboren els i les responsables del Centre. Les característiques generals d'aquest informe són:

  • L'elabora, l'aprova i l'emet l'estudiantat, amb total independència dels responsables institucionals de la universitat.
  • Recull l'opinió i satisfacció de l'estudiantat sobre àmbits propis de l'acreditació.
  • Es basa en dades i informació obtingudes per l'aplicació de metodologies qualitatives i quantitatives adequades i pertinents.

Ja s'ha dut a terme una primera experiència pilot del projecte, en l'avaluació del Màster Universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica, coordinat per la Universitat de Barcelona, i la previsió és seguir enfortint la veu de l'estudiantat en els processos d'avaluació durant els propers anys.