Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.5.2010

El Govern aprova el projecte de llei d'AQU Catalunya

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la primera llei que regula un òrgan extern d'assegurament de la qualitat del sistema universitari català.

Amb aquesta iniciativa, el Govern vol integrar completament els òrgans d'avaluació a l'estructura de l'Agència, harmonitzant-la així amb les agències de qualitat europees més avançades, i també ampliar la pluralitat del Consell de Direcció, actualment format majoritàriament pels rectors i pels presidents de consells socials, amb la incorporació d'estudiantat i persones destacades de la comunitat científica universitària i de la societat civil.

Entre les novetats del projecte hi ha també la creació de la Comissió d'Apel·lacions, que ha d'actuar com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat de les comissions avaluadores.

Les noves funcions que preveu la reforma són: l'elaboració d'informació estadística i d'indicadors sobre l'educació superior i la recerca universitària per tal de facilitar l'anàlisi de la seva situació; la realització d'anàlisis sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional de les universitats; i l'assessorament amb l'objectiu de promoure l'excel·lència dels serveis que presten les universitats i els centres d'educació superior.

La llei ha de facilitar que l'Agència s'adapti als nous escenaris que puguin derivar-se de l'evolució de la cultura de la qualitat, que afavoreixin la innovació en la docència, en la recerca i en la gestió. El treball de l'Agència en la demostració internacional dels nivells de qualitat i d'excel·lència del sistema universitari català ha de posicionar Catalunya com un centre d'atracció de talent, d'innovació i de creació de coneixement que contribueixi activament a la creació de nous àmbits i espais de progrés social.

La finalitat de l'Agència és promoure i garantir la qualitat de l'educació superior, d'acord amb els estàndards europeus, i aquesta llei en reforça el seu compliment.

Enllaç extern Veure nota de premsa