Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.5.2020

Modifiquem la Guia per a la Certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

2020_Guia SGIQ

Hem modificat la Guia per a la Certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ).
Els canvis introduïts fan referència a dos aspectes:

  • La política i objectius de qualitat s’eleven a nivell d’estàndard, per fer-los més visibles. Apareix a l’estàndard 1.2, de la Dimensió 1 de Revisió i millora del SGIQ.
  • Se suprimeix la referència al Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA) de l’estàndard 1.3 de la Dimensió 1 de Revisió i millora del SGIQ, per evitar duplicitats. La referència al Marc VSMA es manté a la Dimensió 2, de Disseny, revisió i millora dels programes formatius.

Accés a la PDF Guia per a la Certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ), aprovada per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes