Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.2.2010

Estudi sobre el perfil dels sol·licitants de lector i agregat en Humanitats i Ciències Socials

Des de juliol de 2009, AQU Catalunya està treballant en l'elaboració de perfils empírics de les persones que han demanat l'informe de lector i l'acreditació de recerca en els àmbits d'Humanitats i Ciències Socials, a partir de la informació continguda en els seus currículums (gairebé 5.000 rebuts des de l'any 2003).

L'estudi persegueix objectius diferents:

  • Disposar d'una base empírica que serveixi per assistir la tasca avaluadora de les comissions.
  • Elaborar llistats generals de publicacions. Els llistats generals de revistes són els llistats que per cada camp contenen tots els títols de les revistes dels diferents índexs bibliomètrics considerats on s'inclou quina és la seva posició. En cap cas són els llistats de revistes que les comissions d'AQU consideren per a les avaluacions.
  • Disposar de més evidències per poder construir referents comuns i compartits en aquests àmbits, com ara el nombre mínim d'articles que cal aportar, en quins llistats ha d'aparèixer referenciada la revista o si ha de ser el mateix nombre en cada camp.
  • Disposar de referents comuns i consensuats entre les agències de qualitat que facilitin l'establiment de mecanismes de reconeixement mutu pel que fa als resultats de les avaluacions.

L'estudi, que és previst que finalitzi al setembre de 2010, ha arribat a les conclusions preliminars següents, presentades al Taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials (Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010):

  • Cal reflexionar sobre criteris i estàndards per poder disposar d'un marc de referència més explícit que permeti al sol·licitant saber (amb un major grau de certesa) les possibilitats de superar l'avaluació.
  • És necessari estructurar la informació en un model de CV predeterminat que permeti l'avaluació primària d'algunes aportacions
  • S'ha de desenvolupar una sistemàtica d'acumulació empírica de dades que permeti l'ajustament periòdic dels criteris.
  • S'ha d'aprofitar aquesta informació per a altres processos d'avaluació de la recerca.

PDF Estudi sobre el perfil de mèrits per a l'acreditació del professorat lector i agregat en Humanitats i Ciències Socials, Esteve Arboix, AQU Catalunya