Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.9.2018

Presentació del primer Informe sobre la satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes

180926_Satisfaccio

L'informe de Satisfacció dels graduats recents de les universitats catalanes mostra que els titulats i les titulades puntuen amb un notable (7,0) la satisfacció amb els ensenyaments cursats. Aquesta és una de les principals conclusions del primer informe sobre La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes pesentat avui pel director i el president d’AQU Catalunya, Martí Casadesús i Josep Joan Moreso, en roda de premsa.

AQU Catalunya ha elaborat el primer informe de satisfacció després d'haver enquestat a gairebé 17.000 graduats de les set universitats públiques i quatre de les universitats privades de Catalunya. A l'estudi s'enquesta a les promocions de graduats entre 2015 i 2017.

Entre les principals conclusions de l'informe, han destacat les següents:

  • Per àmbit de coneixement, els graduats més satisfets són els provinents dels àmbits de Ciències i Ciències de la Salut (7,5), i els menys satisfets amb el grau són els dels àmbits d' Enginyeria i Humanitats (6,7), tot i que els motius d'aquesta menor satisfacció són diferents.
  • Els graduats estan especialment satisfets amb els resultats de la formació (6,9), que comprenen tres àmbits competencials: personals (aprenentatge autònom, resolució de nous problemes, anàlisi crítica), professionals i comunicatius.
  • La satisfacció amb el professorat (6,4), les biblioteques (7,1) i el campus virtual (7,0) destaquen positivament.
  • Els indicadors vinculats al procés d'ensenyament-aprenentatge (entre d'altres, la tutorització, la coordinació d'assignatures i els sistemes d'avaluació), són els menys valorats. Tanmateix, obtenen l'aprovat dels graduats (5,7).
  • La universitat satisfà pràcticament tothom per igual. Les característiques sociodemogràfiques i la via d'accés no impliquen diferències significatives pel que fa a la satisfacció amb els estudis. Tanmateix, les persones que compaginen estudis i feina presenten una satisfacció una mica per sota la mitjana.
  • Els processos d'elaboració i avaluació de les propostes de títols (verificació) han estat suficients per garantir la qualitat de les propostes formatives: la valoració de l'estructura curricular obté un 6,3 de satisfacció. Els graus són, per tant, programes formatius sòlids.

Les resultats es poden consultar al web EUC dades on trobareu els indicadors per titulació o subàmbit, amb les dades agregades de les tres darreres edicions de l'enquesta (2015-2017).