Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.4.2014

AQU Catalunya obre la porta a que els centres universitaris puguin autoverificar les titulacions

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha aprovat les Directrius per a la certificació del SGIQ i els seus efectes sobre els processos del Marc VSMA, amb un doble objectiu:

  • establir les bases per a una certificació dels SGIQ que s'han implantat als centres de les universitats catalanes com a conseqüència del programa AUDIT, i
  • obrir les portes a un nou escenari de major autonomia universitària i confiança mútua entre els diferents agents del Sistema universitari català (SUC), especialment pel que fa a l'assegurament de la qualitat en la verificació, modificació i seguiment de títols.

La certificació del SGIQ s'integrarà en el mateix procediment d'acreditació de titulacions, es durà a terme a nivell de centre i té com a objectiu assegurar que el disseny, l'aprovació, el desenvolupament, el seguiment, la millora, la modificació i, si escau, l'extinció dels programes es desenvolupen correctament. És a dir, la certificació vol comprovar el correcte desplegament de tots els objectius i elements que conformen el programa AUDIT, donant-los-hi resposta d'una manera eficient i orientada a la millora contínua.

El procediment administratiu de verificació i modificació de títols no es veurà alterat, però sí, en canvi, el procés d'avaluació que es veurà simplificat considerablement per aquells centres que comptin amb la certificació del SGIQ.

AQU Catalunya desplegarà aquestes directrius per tal que els centres docents puguin optar a aquesta certificació. De manera transitòria i de forma excepcional, s'establirà una certificació parcial, sempre i quan s'asseguri el compliment d'uns requisits mínims pel que fa al disseny, seguiment, modificació i extinció dels programes formatius.

Aquest és el primer pas cap als centres autoacreditats que ja contempla la Guia per a l'acreditació de titulacions oficials de grau i màster com l'escenari de futur més adient pel que fa a la garantia de la qualitat en l'àmbit de l'educació superior i equipararà Catalunya amb països que compten amb les pràctiques més avançades en aquest àmbit. Aquest plantejament no suposa un relaxament en el compliment de la norma o en el seu control; al contrari, va més enllà: garanteix que el centre ha implantat mecanismes que l'asseguren i s'ha comprovat que els títols s'han dissenyat i funcionen correctament. Suposa, en definitiva, el reforçament intern de vetlla per la qualitat de la docència impartida.