Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.2.2014

Posició del Consell de Direcció sobre l'Informe CORA

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 17 de desembre de 2013, va acordar manifestar el seu complet desacord amb la mesura 1.07.004, i els seus objectius concrets, plantejada per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA, novembre de 2013).

Pel que fa a l'objectiu descrit a l'Informe CORA pel qual es vol "establir una estratègia nacional [estatal] de qualitat de l'ensenyament universitari per a l'avaluació del professorat contractat i dels títols universitaris", el Consell de Direcció d'AQU Catalunya creu que:

  • Representa una involució en l'autonomia universitària pel que fa al disseny dels títols, i
  • Pretén igualar el sistema d'avaluació externa sense tenir en compte les especificitats pròpies dels sistemes universitaris autonòmics, tot limitant-ne el desenvolupament. 

En el cas del segon objectiu, "Reunir totes les competències en una única agència, de forma similar a com ho estan fent altres països europeus, per generar una política més homogènia d'avaluació de la qualitat", el Consell de Direcció d'AQU Catalunya opina que: 

  • Proposa passar d'un model autonòmic a un model centralitzat, en el qual supedita les agències autonòmiques a l'agència estatal, sense fer una anàlisi comparativa rigorosa dels models existents i obviant la seva dinàmica, i
  • Planteja suprimir les agències autonòmiques o convertir-les en delegacions territorials, quan aquestes agències han obtingut una millor qualificació que l'estatal pel que fa al compliment dels estàndards i directrius europeus. 

Finalment, en el cas de l'objectiu "Evitar les duplicitats existents en alguns programes d'avaluació i optimitzar el cost dels processos d'avaluació de les titulacions a través d'un sistema més eficient que permeti un menor cost dels procés", el Consell de Direcció d'AQU Catalunya creu que:

  • Estableix els estalvis generats per la mesura a partir d'una metodologia de càlcul poc sòlida, arbitrària i que parteix d'un profund desconeixement de l'estructura i de les diferents funcions que desenvolupen les agències de qualitat autonòmiques, i
  • Ignora els costos, no solament econòmics, que pot suposar per al sistema no tenir una agència de proximitat, com també els associats a una disminució de l'activitat econòmica en el territori. 

En resum, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya considera que la mesura 1.07.004 obeeix a unes intencions per part del Govern de l'Estat espanyol que poc tenen a veure amb la millora de la qualitat, a ajudar les universitats que explotin tot el seu potencial per poder competir en un món global, a buscar l'eficiència i l'eficàcia econòmica o a construir l'EEES.

PDF PDF Posició del Consell de Direcció sobre l'Informe CORA