Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.10.2017

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2016

 

Durant el mes de setembre, AQU Catalunya ha publicat la Memòria d’activitats 2016, que resumeix les activitats i projectes en què ha participat l’Agència al llarg de l’any.

D’entre les activitats realitzades per l’Agència el 2016, cal posar en relleu les següents:

En primer lloc, destaca que s’ha continuat treballant en l’adaptació als requeriments de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Pel que fa a l’àrea d’avaluació de la qualitat, ressalta l’aprovació del nou Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries, que s’espera que en un futur permeti l’autoacreditació de les universitats. Així mateix, destaca positivament que gairebé un 60% dels informes d’acreditació emesos han obtingut l’avaluació favorable de l’Agència, i que més d’un 25% han obtingut l’acreditació en progrés d’excel·lència.

En relació amb l’avaluació del professorat, aquest any, de nou, s’ha col·laborat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya en el programa Serra Húnter, mitjançant l’avaluació de les 293 sol·licituds que s’han presentat en aquest programa per a la captació de professorat.

Una altra fita de l’Agència, assolida durant l’any, ha estat la posada en funcionament dels portals web EUC i EUC Informes, que posen a l’abast del ciutadà informació fiable sobre les titulacions universitàries oficials a Catalunya, i els resultats dels processos d’avaluació de l’Agència.

Quant a inserció laboral, destaca el tancament de la cinquena edició del projecte, amb la presentació dels resultats de l’enquesta de màsters, i l’obertura de la sisena edició de l’estudi triennal, en què participen totes les universitats catalanes i els seus centres adscrits. En el marc del projecte Ocupadors, la renovació del conveni entre l’Obra Social "la Caixa" i AQU Catalunya permetrà donar continuïtat al projecte per a fer l’enquesta 2017-2019.