Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.2.2018

Segona reunió del Projecte LIREQA

180213_LIREQAmeeting

Segona reunió del projecte LIREQA

El passat dimarts 13 de febrer de 2018 va tenir lloc a AQU Catalunya la segona reunió dels membres del projecte LIREQA (Linking Academic Recognition and Quality Assurance).

Durant la jornada es varen presentar els resultats obtinguts de les enquestes realitzades a les Universitats i a les ENIC-NARIC (organismes de reconeixement de titulacions) i es va treballar en la preparació d’un document de recomanacions dirigides a aquestes entitats.

El projecte LIREQA està finançat pel programa europeu Erasmus+ (Key action 3: Support for Policy Reform), està coordinat pel Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) i AQU Catalunya participa aportant la seva experiència com a agencia d’avaluació de la qualitat.

L'objectiu principal del projecte és contribuir al reconeixement just de les qualificacions mitjançant el desenvolupament de recomanacions relacionades amb el reconeixement acadèmic i la garantia de qualitat tant interna com externa.