Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.11.2010

AQU Catalunya comparteix amb l'ECA bones pràctiques sobre l'avaluació dels resultats d'aprenentatge dels estudiants

El Consorci Europeu per a l'Acreditació en l'educació superior (ECA) treballa, des de l'any 2006, en la inclusió de l'avaluació dels resultats d'aprenentatge dels estudiants en els processos d'assegurament de la qualitat de l'educació superior.

Com a exemple de bones pràctiques en aquest àmbit, AQU Catalunya ha presentat a l'ECA les Guies d'avaluació de la formació dels estudiants, publicades l'any 2009. Aquestes guies són dels primers documents en el context europeu que proporcionen un marc de referència a nivell de disciplina que permet triar i dissenyar proves avaluatives coherents amb els resultats d'aprenentatge pretesos, i, a la vegada, fomenta una major transparència sobre els mètodes i criteris de valoració.