Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.7.2020

85% d'avaluacions positives, és el resultat de la 1a convocatòria 2020 d’avaluació dels mèrits de recerca del PDI contractat de les universitats públiques

Les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l’avaluació dels mèrits de recerca de la 1a convocatòria de 2020 del professorat docent i investigador contractat de les universitats públiques. Totes les sol·licituds resoltes s'han notificat digitalment a les persones interessades.

En total s'han presentat 664 sol·licituds i han superat l’avaluació 500 (85,3%).

A la taula següent es recullen els resultats desglossats per àmbits de coneixement:
 

Resultats de la 1a convocatòria 2020 d’avaluació de mèrits de recerca

Àmbit de coneixement T NA F D %F
Humanitats 95 11 69 15 82,1%
Ciències Socials 156 16 107 33 76,4%
Ciències 94  6 87 1 98,9%
Ciències de la Vida 66 9 44 13 77,2%
Ciències Mèdiques i de la Salut 103 16 82 5 94,3%
Enginyeria i Arquitectura 150 20 111 19 85,4%
TOTAL 664 78 500 86 85,3%

T: sol·licituds rebudes; NA: sol·licituds no avaluades; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.