Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.4.2018

Analitzem el perfil del professorat universitari

En el quinquenni 2012-2016, AQU Catalunya ha avaluat 2.727 sol·licituds d’informe previ de professorat lector, 2.772 sol·licituds d’acreditació de recerca (agregat), i 719 sol·licituds d’acreditació de recerca avançada (catedràtic).

Per primera vegada, s’han analitzat les sol·licituds rebudes en aquest període per tal de conèixer quin és el perfil del sol·licitant que es presenta a les avaluacions de professorat.

Com a resultat d’aquesta anàlisi, s'observa que...

 

  • La major part dels sol·licitants són residents a Catalunya, en totes les figures avaluades. Les xifres oscil·len entre el 83% dels sol·licitants de lector residents a Catalunya i un 96% dels sol·licitants de l’acreditació de la recerca avançada residents a Catalunya.

    En el cas dels lectors i dels agregats, hi ha al voltant d’un 10% dels sol·licitants que resideixen a l’estranger, cosa que es deu a l’efecte de la crida del Pla Serra Húnter.

  • A mesura que la figura del professorat és més sènior, el percentatge d'homes que es presenten a l’avaluació és més elevat. Així, doncs, mentre que per a la figura de lector pràcticament hi ha el mateix nombre d’homes que de dones que es presenten a l’avaluació, per a la figura de catedràtic dos terços dels sol·licitants són homes.
  • Pel que fa a les àrees d’avaluació, totes les figures comparteixen el mateix patró:
    • Quant a nombre de sol·licituds, destaca que l’àrea amb més sol·licituds és Ciències Socials, i la que té menys sol·licituds és la de Ciències.
    • En el quinquenni 2012-2016, s'observa un percentatge d’avaluacions favorables més alt en l’àmbit de Ciències.