Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.6.2018

Es publica el catàleg de titulacions d’AQU Catalunya

El catàleg de titulacions és un sistema de classificació jeràrquica de titulacions universitàries en base a la seva proximitat disciplinar. L'objectiu és possibilitar l'obtenció d'indicadors per a cadascun del nivells d'agregació que es defineixen, que en el cas d'AQU Catalunya arriben a quatre nivells:

180627_CatalegTitulacions

El catàleg d'AQU Catalunya, aprovat el 2016 i revisat anualment, ha partit d'una classificació prèvia de l'Agència que s'ha comparat amb altres sistemes classificatoris internacionals: ISCED (de la UNESCO), codis FOS (de l'OECD), codis JACS (del Regne Unit), i dos sistemes classificatoris d'Austràlia (ANZRS i ASCED).

PDF Catàleg de titulacions

El catàleg possibilita una anàlisi multinivell, que permet fer diagnosis que han de servir de base per al disseny de polítiques d'accés, transició acadèmica, avaluació i millora, contractes-programa, transició laboral, etc. Concretament el catàleg permet:

  • L'obtenció d'indicadors en diferents unitats d'agregació ens permet donar resposta a les diferents necessitats dels usuaris: futurs estudiants, responsables de titulacions, responsables d'universitat, recercaries, govern, etc.
  • La traçabilitat en la vida dels ensenyaments (com per exemple obtenir històrics amb les titulacions pre-Bolonya).
  • L'obtenció d'indicadors dins un mateix subàmbit, per exemple en el cas de Dret per diferents nivells educatius (Grau, Màster i Doctorat).
  • L'increment de consistència en l'aplicació dels indicadors en les mateixes agrupacions de titulacions.

Els estudis d'AQU Catalunya basen les seves anàlisis en l'aplicació d'aquest catàleg. Per exemple, el portal EUC informes presenta els informes de resultats de les enquestes d'inserció laboral dels graduats pel nivell d'agregació ensenyament i els de doctorat per àmbit de coneixement.

Més informació a: secretariat@aqu.cat