Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.4.2008

Resultats de la segona convocatòria de 2007 d'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 17 al 30 d'octubre de 2007.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 48% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 56% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

Recerca

Àmbit de coneixement TS TSR F D r %F
Humanitats 27 0 20 5 2 74
Ciències Socials 26 1 11 8 6 44
Ciències 32 0 22 7 3 69
Ciències de la Vida 22 0 7 13 2 32
Ciències Mèdiques 59 3 17 31 8 30
Enginyeria i Arquitectura 28 3 13 9 3 42
TOTAL 194 7 90 73 24 48

RECERCA AVANÇADA

Àmbit de coneixement TS TSR F D r %F
Humanitats 7 0 3 2 2 43
Ciències Socials 12 0 7 4 1 58
Ciències 13 1 8 4 0 67
Ciències de la Vida 4 0 1 2 1 25
Ciències Mèdiques 19 2 9 7 1 53
Enginyeria i Arquitectura 7 0 5 2 0 71
TOTAL 62 3 33 21 5 56

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; R: Recursos; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes mitjançant els quals es notifica a les persones que van presentar sol·licitud a aquesta convocatòria que les comissions per a l'acreditació de recerca i de recerca avançada han emès l'acreditació o la seva denegació. La notificació mitjançant aquests edictes està dirigida a les persones que, una vegada intentada la notificació individual, aquesta no ha pogut realitzar-se. A fi que puguin tenir coneixement de l'estat de la seva sol·licitud, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya.