Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.2.2012

Es publica el quadern de qualitat Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de l'ocupació de la població graduada

Treballar després de la universitat 2011AQU Catalunya ha publicat Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de l'ocupació de la població graduada, tercer número de la col·lecció "Quaderns de Qualitat".

Els resultats que es presenten en aquest llibre mostren una radiografia completa i rigorosa sobre la qualitat de la inserció de la població graduada de les universitats catalanes tres anys després de l'obtenció del títol. Les condicions o dificultats amb què accedeixen al mercat laboral, l'adequació dels estudis al lloc de treball, la remuneració i el tipus de contracte, o la satisfacció amb la feina i la titulació cursada són alguns dels indicadors que permeten dibuixar, amb un gran nivell de detall, en quin moment es troba aquest col·lectiu a l'inici de la seva vida professional per a cadascuna de les titulacions universitàries.

Les dades s'han extret de la quarta enquesta d'inserció realitzada per AQU Catalunya l'any 2011, a la població graduada de les universitats catalanes. En aquesta última edició s'ha ampliat notablement la mostra, fins a arribar a les 16.182 persones graduades, el 56,5% de les 28.616 que van obtenir el títol el curs 2006-2007.

Els resultats de totes les enquestes i els estudis sobre inserció laboral realitzats fins al moment estan disponibles a l'apartat INSERCIÓ del web d'AQU.