Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.7.2017

Consulta oberta sobre la metodologia de certificació de la implantació dels SGIQ

Consulta certificació SGIQAQU Catalunya està compromesa amb la transparència de les seves activitats. Un reflex n'és, per exemple, la publicació de tots els informes d'avaluació i dels manuals que expliquen els processos d'avaluació que realitza. L'Agència vol donar un pas més en aquest sentit i obre un procés de consulta pública sobre la metodologia de certificació de la implantació dels SGIQ. L'objectiu de la consulta és aconseguir un document final al màxim de consensuat amb els diferents agents implicats.

Es dóna la benvinguda a les contribucions de qualsevol persona interessada en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, principalment que formin part dels grups següents:

  • Vicerectorats de qualitat i ordenació acadèmica
  • Unitats tècniques de qualitat
  • Responsables de les titulacions
  • Professorat
  • Estudiants (antics, actuals i potencials)
  • Altres

Per participar en la consulta, llegiu la metodologia d'acreditació que ha preparat AQU Catalunya. El text en color vermell correspon a les modificacions que s'han fet sobre la guia publicada.

PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) (versió per a la consulta pública)

empleneu el document següent:

WORD Consulta oberta sobre la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ)

i envieu-lo per correu electrònic a l'adreça qualitat@aqu.cat, amb l’assumpte: Consulta oberta guia certificació SGIQ. La data límit per enviar el qüestionari és el 31 d’octubre de 2017.