Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.4.2012

Diferències de gènere en la inserció laboral, deu anys després

Gènere i inserció laboralAQU Catalunya ha publicat l'informe GÈNERE I INSERCIÓ LABORAL. DONES I HOMES DEU ANYS DESPRÉS DE GRADUAR-SE. IGUALS O DIFERENTS? que, dut a terme amb al suport de l'Institut Català de les Dones, analitza la situació laboral d'una mostra de població graduada deu anys després d'haver-se titulat.

Per realitzar l'estudi es va triar una mostra de sis subàrees pertanyents als cinc àmbits disciplinaris, per tal com la bibliografia mostra que l'orientació dels estudis influeix en la tipologia i la qualitat de la inserció professional. Dins de cada àmbit es van triar titulacions amb un volum de persones graduades suficient i on la proporció d'homes i de dones fos similar, de manera que es poguessin fer contrastos estadístics per gènere.

Com en l'estudi GÈNERE I INSERCIÓ LABORAL DEL COL·LECTIU UNIVERSITARI de l'any 2008, sobre la població graduada tres anys després d'acabar els estudis, els resultats obtinguts mostren que la titulació té més influència en els indicadors d'èxit professional que el gènere. És a dir, les diferències dins del grup de dones (o dins del d'homes) per titulacions són més grans que entre homes i dones dins d'una mateixa titulació (ocupació, atur, estabilitat, temporalitat, treball en l'àmbit públic o privat, taxa d'adequació, satisfacció, etc.).

Tot i que la tipologia de titulació influeix en les probabilitats de més o menys èxit, en tots dos estudis (2008 i 2011) s'ha confirmat l'existència d'un percentatge de persones graduades en titulacions que de mitjana presenten resultats menys afavoridors amb més èxit en la seva inserció que no pas persones graduades en titulacions inicialment amb millor inserció. És a dir, la titulació influeix però no determina la qualitat de la inserció laboral.