Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.7.2018

Consulteu els resultats de la 1a convocatòria d’avaluació dels mèrits de recerca del PDI contractat de les universitats públiques

Amb la publicació al DOCG l’edicte d’11 de juliol, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes, s’han fet públics els resultats de l’avaluació del PDI Contractat per part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) d’AQU Catalunya.

A continuació es mostren els resultats de l’esmentada avaluació, desglossats per àmbit de coneixement:

Comissió Trams presentats Trams aprovats
Humanitats 62 40
Ciències Socials 148 112
Ciències 87 83
Ciències de la Vida 60 39
Ciències Mèdiques i de la Salut 69 45
Enginyeria i Arquitectura 120 104
TOTAL 546 423