Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.12.2014

Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2013

ICU 2013

Elaborat de manera conjunta per les agències d'avaluació de la qualitat de l'estat, entre les quals AQU Catalunya, respon al principi de transparència, mitjançant el qual les agències reten comptes dels seus programes d'avaluació, tal com estableixen els estàndards i directrius europeus.

El contingut de l'informe se estructura en els tres grans àmbits essencials per a la millora de la qualitat de l'educació superior, amb l'objectiu de proporcionar informació rellevant per a la presa de decisions: les institucions d'educació superior, les titulacions oficials i el personal docent i investigador.

PDF PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2013 [es]