Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.11.2008

Resultats del primer estudi d'inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes

Elaborat per AQU Catalunya per encàrrec dels consells socials en el marc de la tercera enquesta d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, aquest és el primer estudi a nivell de l'Estat que ofereix dades sobre la situació laboral dels doctors.

A banda d'informació sobre el grau d'acceptació dels doctors a la nostra economia, l'estudi també recull la valoració dels doctors sobre el seu procés formatiu i permet analitzar si les metodologies emprades tenen influència en el nivell percebut d'assoliment de les competències pròpies de la formació de doctorat.

D'una població de 1.661 doctors que van obtenir el títol en una universitat pública catalana entre els anys 2003 i 2004 se n'ha enquestat 934, el que suposa un 58% de la població i un error mostral global de l'estudi d'un 2%.

Entre els resultats destaca que el 97% dels doctors treballen tres anys després d'haver obtingut el títol. D'aquests, el 57% ho fa o bé a la universitat o bé a centres de recerca i el 70% a l'àmbit públic. Pel que fa als guanys anuals, el 30% es troba en el rang de 30.000 a 40.000 € anuals. L'11% guanya més de 50.000 € anuals, percentatge que arriba al 23% a Ciències de la Salut, però només afecta el 2% dels doctors enquestats d'Humanitats. Els doctors valoren amb un notable alt la qualitat del procés de supervisió de la tesi, és a dir, l'eficàcia de la seva relació amb els directors de tesi, i el 84% tornarien a fer el doctorat si haguessin de començar de nou.