Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.7.2011

S'inicia el procés d'accés a les bases de dades d'inserció laboral per a la seva explotació científica

AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes les bases de dades dels quatre estudis d'inserció laboral duts a terme fins ara (2001, 2005, 2008 i 2011).

Amb aquest procés es pretén dinamitzar la recerca entre els diferents grups o persones involucrades, mitjançant l'organització de reunions, trobades, seminaris metodològics o presentació de resultats.

El procés s'ha iniciat durant la Jornada Investiga amb la base de dades d'inserció laboral, en la qual es van presentar els resultats del 4t estudi, les característiques de les bases de dades i el procediment per accedir-hi que consisteix en:

  1. La presentació d'un projecte de recerca.
    Al projecte caldrà especificar-hi la persona responsable (que haurà de ser professorat permanent d'alguna de les universitats participants), la finalitat i objectius de l'estudi, i una justificació de com aquests objectius suposen un avenç en relació amb el coneixement ja generat amb les bases de dades d'inserció laboral anteriors. També caldrà fer-hi constar la difusió prevista i un cronograma.
  2. La valoració per part d'AQU Catalunya del projecte presentat d'acord amb els criteris descrits.
  3. La signatura d'un acord d'ús de la base de dades entre AQU Catalunya i els responsables finals del projecte.
  4. La tramesa de la base de dades per part d'AQU Catalunya.
  5. La tramesa de la memòria de recerca, i la participació en reunions o trobades metodològiques o de presentació de resultats per part dels responsables del projecte.

A final de setembre finalitza el termini per la presentació de projectes per part de les persones interessades. La sol·licitud ha d'estar dirigida al director d'AQU Catalunya, i s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic següent: qualitat@aqucatalunya.org

Jornada Investiga

Jornada investiga