Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.9.2008

AQU Catalunya, al Consell de l'ENQA

Josep Grifoll Saurí, director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, ha estat elegit nou membre del Consell de l'associació europea d'agències de qualitat a l'Assemblea General de l'ENQA celebrada a Viena els dies 25 i 26 de setembre. El mandat tindrà una durada de tres anys.

El Consell és el cos executiu d'ENQA i es convoca un cop cada tres mesos per tractar les qüestions relacionades amb la qualitat de l'educació superior a Europa.

Les responsabilitats principals del Consell són: 

  • preparar i supervisar el pla de treball anual de l'ENQA, que ha de ser aprovat per l'Assemblea General
  • preparar tallers i desenvolupar les activitats definides al pla de treball
  • assegurar que s'executin els mandats de l'Assemblea General 
  • participar en l'admissió de nous membres
  • fer recomanacions a l'Assemblea General sobre qualsevol modificació del reglament de l'ENQA
  • nomenar el Secretari General i avaluar el treball del Secretariat 
  • supervisar els acords financers de l'ENQA i preparar l'auditoria econòmica 
  • assumir qualsevol acció que es consideri necessària per als interessos de l'ENQA.