Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2008

S'estableix el procediment d'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques

AQU Catalunya ha aprovat les instruccions per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Poden sol·licitar l'acreditació dels manuals d'avaluació docent les universitats públiques catalanes que tenen certificat el seu manual des de l'any 2007 mitjançant una sol·licitud del/de la rector/a adreçada al/a la president/a de la CAQ d'AQU Catalunya.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'obrirà de l'1 al 31 d'octubre de 2008, ambdós inclosos i l'acreditació dels manuals o la seva denegació es notificarà al/a la rector/a de la universitat en el termini de sis mesos.

Amb l'objectiu de recollir el context, els principis i els objectius del procés d'acreditació, així com la seva planificació, AQU Catalunya ha publicat la Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent, que també conté els protocols per a cadascuna de les fases del procés.

PDF Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.