Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.4.2008

Resultats de l'avaluació de les propostes de màster per ser implantats el curs 2008-2009

La Comissió Específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes d'AQU Catalunya ha avaluat favorablement 68 de les 79 propostes de màster que les universitats catalanes han presentat per ser implantats el curs 2008-2009, el que representa un 86% del total.

El 50% de les propostes presentades són de la Universitat de Barcelona (26 propostes) i la Universitat Autònoma de Barcelona (20 propostes). Per àmbits de coneixement, el que ha registrat un nombre més elevat de propostes de màster ha estat el de les Ciències Socials, amb 30, que suposen el 38% del total. A la resta d'àmbits s'han presentat entre 15 (Humanitats) i 11 (Ciències de la Salut i Tecnologia) propostes de màster.

De les propostes valorades desfavorablement (el 13,9% del total), les febleses detectades es relacionen amb el perfil de formació, l'interès i la rellevància cientificoprofessional de la proposta, el perfil i els criteris d'accés al programa de formació i el professorat.

Pel que fa al procés d'avaluació d'aquesta convocatòria, destaca l'increment d'avaluadors externs al sistema universitari català (han representat un 65% del total d'avaluadors) i la participació creixent d'experts internacionals (que ha arribat al 17%). Per primer cop, l'avaluació ha comptat amb una fase d'interacció amb els responsables de les propostes en aquells casos en què el resultat de l'avaluació era condicionat, amb l'objectiu de corregir i millorar determinats elements d'aquestes propostes.

Document PDF Llistat de propostes avaluades favorablement
Document PDF Taules resum de l'avaluació