Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.6.2009

Impuls a la participació dels estudiants en els projectes d'assegurament de la qualitat

Els vicerectors d'estudiants de les universitats catalanes s'han reunit amb AQU Catalunya per analitzar i debatre la situació de la participació dels estudiants en la vida universitària i en els projectes d'assegurament de la qualitat de les universitats catalanes, a partir dels documents generats per la Conferència de Ministres responsables de l'educació superior a Europa, per la Unió Europea d'Estudiants (ESU) i per la situació a Catalunya.

L'Agència ha aprofitat la trobada per presentar les accions que en aquest àmbit i sota el paraigües del Pla estratègic es realitzaran durant el bienni 2009-2010 i que consisteixen en:

  • La creació d'un grup de treball tècnic per elaborar un Marc General de la implicació i participació dels estudiants a la vida universitària.
  • La creació de la comissió assessora de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya formada exclusivament per estudiants.
  • L'impuls dels cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat.

Documents de consulta

PDF Bologna whith student eyes 2009 [en]
PDF Prague Students Declaration towards the 2009 Conference of the Bologna Process [en]
PDF Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28, 20 April 2009 [en]
PDF Bologna Process Stocktaking Report 2009 [en]