Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.10.2012

Reunió de treball de la Comissió d'Estudiants

La Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya s'ha reunit per analitzar el Programa de seguiment de títols oficials. En aquests moments AQU Catalunya està realitzant l'avaluació dels informes presentats per les titulacions corresponent a la segona edició del programa. S'ha informat a la Comissió d'Estudiants del funcionament de l'avaluació, especialment pel que fa referència a la informació que els ensenyaments fan pública sobre el seu desenvolupament i indicadors.

La Comissió també ha estat informada dels treballs dels estudiants que formen part de les Comissions Específiques d'Avaluació amb el personal tècnic de l'Agència, que han servit per homogeneïtzar criteris i posar en comú el treball avaluatiu que realitzen.

A més, s'ha presentat l'esborrany d'Enquesta de satisfacció dels graduats i graduades que ha elaborat l'Agència, per tal que els membres de la Comissió d'Estudiants puguin analitzar-lo i fer propostes d'acord amb el seu punt de vista.

Comissió d'Estudiants 

La reunió de treball del Programa seguiment va tenir lloc el 27 de setembre