Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.4.2008

Resultats de la primera convocatòria de 2008 d'emissió d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la convocatòria oberta del 28 de gener al 8 de febrer de 2008, amb un percentatge de favorables del 59%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 42 1 30 11 73
Ciències Socials 56 2 27 27 50
Ciències 33 1 26 6 81
Ciències de la Vida 35 0 10 25 29
Ciències Mèdiques 46 1 24 21 53
Enginyeria i Arquitectura 38 2 26 10 72
TOTAL 250 7 143 100 59

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.

S'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant el qual s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.