Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.10.2020

Publiquem l’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones titulades en Medicina

201013-ocupadors medicina

AQU Catalunya publica L'Opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació dels metges interns residents (MIR), estudi realitzat dins el marc del projecte L'opinió dels ocupadors sobre la formació universitària.

Cal tenir en compte que el grau de Medicina té una demanda elevada, que quadruplica l'oferta de places i que l'alumnat està satisfet amb la formació rebuda (especialment, la formació pràctica) i amb les pràctiques externes, però no tant amb el TFG. La seva inserció laboral és molt bona, encara que amb un elevat grau de temporalitat.

Les principals conclusions de l'estudi han estat les següents:

En relació amb la formació dels MIR:

 • La majoria de centres sanitaris (8 de cada 10) valoren que el procediment d'accés dels MIR al servei és bastant o molt adequat.
 • En el cas que poguessin escollir, valorarien les competències personals, socials i cognitives de les persones candidates per a la contractació.
 • Pel que fa a les competències transversals, tal com passa a la resta de titulacions universitàries analitzades, la resolució de problemes i presa de decisions és la competència amb una necessitat de millora més gran (73%). Segueixen la capacitat de treballar de manera autònoma (63%) i la responsabilitat en el treball, el treball en equip i la capacitat d'aprenentatge (totes tres cap al 50%).
 • En relació amb les competències específiques, el 69% dels centres consideren que hi ha un dèficit en esperit crític amb les intervencions professionals i cerca de la millora contínua. Segueixen la gestió adequada dels recursos disponibles (67%), la capacitat de comunicar-se eficaçment amb les persones ateses i els seus familiars (61%) i la gestió de la incertesa en la pràctica clínica (59%).
 • Tot i les necessitats de millora, el col·lectiu ocupador valora amb un 6,8 la seva satisfacció amb les competències dels MIR.

Altres conclusions:

 • Com passa en altres sectors, la col·laboració principal dels centres sanitaris amb les universitats està relacionada amb l'oferiment de pràctiques a l'alumnat (hi col·laboren 3 de cada 4 centres). A més, la meitat dels serveis enquestats fan formació a la universitat, 1 de cada 3 participa en projectes de recerca i 1 de cada 4 col·labora en l'elaboració dels plans d'estudis. Medicina és el sector on el col·lectiu ocupador té un grau més alt de col·laboració amb les universitats.
 • Gairebé tots els serveis enquestats fan acollida i/o formació als MIR, ja sigui mitjançant mentoria/tutoria o fent sessions programades ad hoc. A més, 7 de cada 10 fan rotacions externes.
 • La innovació és important per als centres sanitaris, especialment la millora de la qualitat i el pla estratègic, però també la relació amb altres centres i la tecnologia.
 • Gairebé la meitat dels centres preveuen un augment de l'ocupació dels metges gràcies a la rotació de la plantilla (jubilacions).
 • Les competències relacionades amb les noves tecnologies (telemedicina i intel·ligència artificial) i la comunicació i empatia amb el pacient són les que adquiriran més importància en el futur. També seran importants el treball en equip, les decisions compartides, la multidisciplinarietat i la gestió dels recursos.
 • Pel que fa a les especialitats del futur, els CAP donen importància a la medicina de família, mentre que els centres hospitalaris creuen que les especialitats de geriatria, anestesiologia, neurologia i oncologia seran les més importants els propers anys.