Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.7.2015

Reunions dels grups de discussió del projecte Ocupadors

Durant els mesos de juny i juliol s'han portat a terme els grups de discussió amb empresaris i professionals dels diferents sectors d'activitat econòmica. En total s'han realitzat 10 grups de discussió, en els quals han participat més de 60 ocupadors dels diferents sectors.

Aquests grups de discussió es troben emmarcats dins del projecte Ocupadors, el qual té la intenció de proporcionar la perspectiva d'empresaris i professionals sobre les competències dels graduats recents. Per tal d'aprofundir en els resultats proporcionats per l'estudi d'Ocupadors i poder donar informació concreta a les titulacions sobre les competències i coneixements que més es valoren en el mercat de treball, s'han dut a terme els següents grups de discussió:

  • Entitats financeres: enfocat a les titulacions d'Economia, ADE i títols similars.
  • Construcció: enfocat a les titulacions d'Arquitectura, Enginyeries Civils i títols similars.
  • Indústria: enfocat a les titulacions d'Enginyers Industrials i títols similars.
  • Tecnologies de la Comunicació: enfocat a les titulacions d'Enginyeria de Telecomunicacions, Informàtica i titulacions similars.
  • Mitjans de Comunicació: enfocat a les titulacions de Periodisme, Comunicació i Audiovisuals i titulacions similars.
  • Consultories: per tal de donar informació a diferents perfils de titulacions com ADE, Relacions Laborals, Enginyeries de Gestió i Organització...
  • Educació Infantil i Primària: enfocat a les titulacions d'Educació Infantil i Primària.
  • Educació Secundària: enfocat al Màster en Formació del Professorat de Secundària.
  • Medicina: enfocat a les titulacions de Medicina.
  • Infermeria: enfocat a les titulacions d'Infermeria. 

Durant les sessions s'han detectat problemàtiques dels diferents col·lectius, alhora que s'han recollit propostes de millora, les quals seran d'interès per a la comunitat universitària. Fruit de l'anàlisi de les discussions sorgides en els grups s'elaboraran breus informes dirigits a les facultats interessades, per tal de tenir evidències sobre les demandes del mercat de treball en referència al perfil dels seus titulats universitaris.

150717_ocupadors_01 150717_ocupadors_02 150717_ocupadors_03 150717_ocupadors_04 150717_ocupadors_05