Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.6.2013

Resultats de la convocatòria de 2013 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI contractat

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2012. S'han rebut 456 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 74%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 69 9 34 24 2 57
Ciències Socials 109 13 76 18 2 79
Ciències 55 6 42 4 3 86
Ciències de la Vida 50 4 35 5 6 76
Ciències Mèdiques 51 11 33 3 4 83
Enginyeria i Arquitectura 122 17 74 21 10 70
TOTAL 456 60 294 75 27 74

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
RP: Recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF EDICTE de 18 de juny de 2013, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes.