Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.3.2010

Conclusions del taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials

L'XI edició dels Tallers de reflexió i debat d'AQU Catalunya amb les universitats catalanes, celebrat a la UB els dies 28 i 29 de gener, es va dedicar a "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials". L'objectiu del Taller era crear un espai de reflexió general sobre la recerca, que permetés identificar propostes de millora de l'avaluació, amb la voluntat de generar un consens més ampli dins de la comunitat científica i acadèmica catalana.

Les més de 300 persones que van participar-hi es van organitzar en grups de treball (Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia; Grup 2: Filologia i Traducció i Interpretació; Grup 3: Educació; Grup 4: Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia; Grup 5: Psicologia; Grup 6: Dret; Grup 7: Biblioteconomia i Documentació i Comunicació), cadascun dels quals va arribar a conclusions sobre com millorar l'avaluació de la recerca en la seva àrea de coneixement.

Les aportacions més significatives i transversals, que són compartides per la majoria de grups de treball, es recullen en els punts següents:

  1. S'hauria d'establir un sistema d'avaluació mixt. L'avaluació s'hauria de basar principalment en una avaluació per mecanismes indirectes, complementada en els casos en què se sol·liciti amb una avaluació per mecanismes directes d'algun treball significatiu.
  2. La valoració de la qualitat de la recerca s'hauria de fer sens perjudici de la llengua en la qual està escrita ni del seu caràcter territorial.
  3. S'hauria de recuperar el paper del llibre, la monografia i el capítol de llibre com a instruments molt significatius sobre els quals es vehicula la recerca en aquestes àrees disciplinàries.
  4. Caldria fixar els criteris de la qualitat de les editorials universitàries o privades d'orientació acadèmica.
  5. Les bases de dades haurien de complir uns criteris de qualitat objectius i clars, per tal que les revistes que s'hi incloguin puguin ser valorades.
  6. S'hauria de definir què s'entén per transferència de coneixement.
  7. El procediment, el procés de selecció d'avaluadors, els drets de la persona avaluada i els criteris d'avaluació haurien de ser precisos, objectius i transparents en tots els seus apartats.
  8. En el cas de l'avaluació indirecta, les persones avaluadores haurien de ser de la mateixa disciplina que la persona avaluada. En l'avaluació directa, els avaluadors i avaluadores haurien de tenir un perfil tan proper com sigui possible a l'àrea de coneixement.
  9. S'hauria de millorar la motivació de les resolucions d'avaluació.
  10. S'hauria d'incrementar la coordinació entre les agències que avaluen la recerca.

PDF Document final de conclusions del taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials