Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.10.2011

AQU Catalunya presenta el model català d'enquesta d'inserció laboral a Rabat

AQU Catalunya ha participat en la jornada Employabilité et Insertion Professionnelle des Lauréats de l'Enseignement Supérieur, realitzada a Rabat els dies 27 i 28 de setembre, on ha presentat el model català d'enquesta d'inserció laboral.

Aquesta jornada s'inscriu en un projecte del programa Tempus de la Comissió Europea que vol estendre la iniciativa italiana Almalaurea als països de la Mediterrània, amb una doble finalitat:

  • que les universitats disposin d'informació sobre la inserció laboral de la seva població graduada per tenir una millor informació sobre el mercat laboral dels universitaris, i
  • que graduats i graduades millorin les seves perspectives d'ocupació mitjançant la seva inclusió en un portal web on line que combina dades acadèmiques (proporcionades per la universitat que expedeix el títol) amb dades que complementen els propis estudiants.

Per a més informació sobre Almalaurea, consulteu https://www.almalaurea.it/en/aziende/cerca/.  

Employabilité et Insertion Professionnelle des Lauréats de l'Enseignement Supérieur

Jornada Employabilité et Insertion Professionnelle des Lauréats de
l'Enseignement Supérieur.