Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.3.2009

Resultats de la segona convocatòria de 2008 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 31 d'octubre de 2008.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 49% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 62% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:*

RECERCA (agregats)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 23 0 11 12 48
Ciències Socials 31 0 11 20 35
Ciències 31 1 25 5 83
Ciències de la Vida 20 0 8 12 40
Ciències Mèdiques 33 1 14 18 44
Enginyeria i Arquitectura 37 2 15 20 43
TOTAL 175 4 84 87 49

RECERCA AVANÇADA (catedràtics)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 10 1 6 3 67
Ciències Socials 6 0 5 1 83
Ciències 16 0 11 5 69
Ciències de la Vida 6 0 4 2 67
Ciències Mèdiques 12 1 5 6 45
Enginyeria i Arquitectura 12 2 5 5 50
TOTAL 62 4 36 22 62

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la segona convocatòria de 2008 que les acreditacions s'han resolt. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edicte de 12 de març de 2009 de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

* Taules actualitzades el 16/03/2009.