Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.10.2009

L'estudiantat prefereix ser dirigit pel professorat en el procés d'aprenentatge

AQU Catalunya ha publicat el primer estudi d'una sèrie de cinc treballs sorgits de la convocatòria 2007 d'ajuts per desenvolupar anàlisis sobre diferents aspectes del sistema universitari català. Aquesta primera publicació correspon al treball desenvolupat pel Doctor Joan Rué, conjuntament amb el Grup IDES UAB-Xarxa d'Aprenentatge Autònom i s'anomena Un model d'anàlisi de la qualitat de l'ensenyament, des de la perspectiva dels estudiants, a titulacions de quatre universitats catalanes.

Del treball que el doctor Rué i el seu equip han desenvolupat, que aprofundeix en les estratègies docents que poden ser més efectives per a que els estudiants puguin aprendre més i d'una millor manera, se'n deriva un model interpretatiu que informa als docents "sobre les pròpies estratègies" i els orienta per "afegir millores importants". A banda d'això, aquest model pretén "afavorir millors condicions d'aprenentatge entre l'alumnat" i també inspirar "l'assegurament de la qualitat en titulacions que tinguin interès en desenvolupar-la".

Però els resultats de l'estudi no s'aturen aquí, ja que també n'han sorgit dades que mostren el camí a recórrer i per on fer-ho. En síntesi, les dades obtingudes assenyalen que l'estudiantat de les aules universitàries catalanes prefereixen que les classes siguin "expositives" i els treballs "dirigits". És a dir, condueixen a pensar que la cultura de l'aprenentatge actual "està més centrada en el professorat que no pas en els estudiants".

En aquest sentit, Rué i el seu equip de la UAB conclouen que "sense un sentit significatiu d'autonomia" es pot trobar "satisfacció en els estudis". Tot i això, adverteix que això és "un tipus d'autocomplaença" i que "no permet augurar formes ni resultats d'aprenentatge profunds ni realment formatius per als nostres estudiants".

AQU Catalunya publicarà properament estudis sobre l'abandonament i el rendiment dels estudiants en el primer any de carrera, sobre la Formació Professional o a l'entorn de la inserció laboral dels recent titulats.