Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.4.2017

Finalitza el treball de camp sobre els titulats dels Ensenyaments Artístics Superiors amb 553 enquestats

Ensenyaments Artístics Superiors

Aquest mes d'abril ha finalitzat el treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral als titulats i titulades superiors dels Ensenyaments Artístics Superiors (EAS). Les promocions objecte d'estudi han estat els estudiants que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014.

Des del 2001, AQU Catalunya coordina la realització de l'estudi d'inserció laboral d'àmbit universitari i, per primer cop i de forma pilot, en aquesta edició hi han participat els centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors equivalents a grau que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

L'enquesta s'ha realitzat adaptant l'eina empleada pels graduats universitaris a les particularitats d'aquests ensenyaments. Aquesta metodologia es va presentar als EAS el mes de novembre passat i, a partir de llavors, es va obrir un període de consulta a través del qual els centres van suggerir millores al qüestionari.

A la taula següent es pot veure com l'error mostral per tipologia d'estudis està per sota del 15% i que la taxa de resposta està al voltant del 50%.

Ensenyaments Població Mostra % resposta % error mostral
Disseny 462 198 42,86% 5,38%
Conservació-restauració de béns culturals 68 39 57,35% 10,53%
Teatre i Dansa (arts escèniques) 135 71 52,59% 8,20%
Música 500 245 49,00% 4,57%
  1.165 553 47,47% 3,08%