Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.11.2019

Comencem a enquestar la satisfacció dels titulats i titulades

191129_Noti_satisfacció

A partir del proper 2 de desembre, els titulats i titulades grau, de màster universitari i, per primer cop, d’ensenyaments artístics superiors del curs passat rebran per correu electrònic una enquesta en què se’ls preguntarà per la seva satisfacció amb els estudis cursats. Els enquestats tindran temps fins al proper 31 de gener per respondre.

Igual que en les darreres edicions de l’estudi, en aquesta cinquena edició es demana a la població graduada que valori el grau de satisfacció amb el procés d’ensenyament-aprenentatge, el suport a l’estudiantat i els resultats o competències adquirides al llarg dels estudis.

Els resultats obtinguts en l’enquesta tenen el triple objectiu de servir per a la millora de les titulacions, d’orientar els futurs estudiants i la societat en general i servir de recolzament a les universitats en l’elaboració de les seves memòries. L’estudi ofereix la comparació dels resultats amb la resta d’estudis i, per tant, ajuda a l’anàlisi del seu funcionament.

Des de l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement, responsables de l’enquesta, subratllen la importància de comptar amb una elevada participació en l’enquesta, per tal que sigui suficientment sòlida i representativa.

Els resultats dels anteriors estudis es poden consultar a: EUC Dades i a l’informe La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes.