Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.12.2013

Inici del projecte IMPALA

El 5 i 6 de novembre passat va tenir lloc, a Mannheim, el llançament del projecte IMPALA: anàlisi de l'impacte dels processos externs d'assegurament de la qualitat a les institucions d'educació superior, en el qual hi participa AQU Catalunya. Durant la reunió es van presentar els quatre grups de partners i es va discutir l'enfocament del projecte, el pla de treball i els diferents documents, qüestionaris o informes que s'aniran generant. Per part de cada universitat van assistir-hi un responsable acadèmic, la persona responsable de la unitat tècnica de la universitat i un estudiant. D'aquesta manera el projecte assegura, des del seu inici, la representació de tres grups d'interès clau en l'avaluació externa de la qualitat: agències, acadèmics i estudiants.

El projecte presenta les fases següents:

  1. El desenvolupament i la publicació de la metodologia que ha de servir per analitzar l'impacte dels processos externs d'assegurament de la qualitat a les institucions d'educació superior.
  2. L'aplicació d'aquesta metodologia per dur a terme quatre casos pràctics a quatre països europeus. Cadascuna de les agències que participen en el projecte (AQU Catalunya, ARACIS, FINHEEC i EVALAG) durà a terme el procediment extern d'assegurament de la qualitat i realitzarà, simultàniament, l'estudi d'impacte.
  3. L'explotació i l'anàlisi de les dades recollides, i la seva difusió posterior.

D'aquest projecte, cal destacar-ne la implicació activa, des de l'inici, i en totes les seves fases, dels estudiants, com a grup d'interès pel que fa a l'eficàcia dels processos avaluatius. En aquest sentit, el projecte ha de permetre aprofundir en la integració i la millora de l'aportació dels estudiants en els processos d'assegurament de la qualitat.

La durada prevista del projecte és de tres anys (2013-2016) i compta amb onze participants de sis països europeus, organitzats de la manera següent:

Agències de qualitat Universitats
EVALAG (Mannheim, Alemanya) University of Stuttgart (Stuttgart, Alemanya)
AQU Catalunya Universitat Autònoma de Barcelona
ARACIS (Bucarest, Romania) Technical University of Civil Engineering Bucharest (Bucarest, Romania)
FINHEEC (Hèlsinki, Finlàndia) Jyväskylä University of Applied Sciences (Jyväskylä, Finlàndia)

A més d'aquests quatre equips formats per una agència i una universitat, hi participen:

  • Prof. Dr. Bjørn Stensaker (Facultat de Ciències de l'Educació, University of Oslo, Noruega), com a expert acadèmic
  • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education, Brussel·les, Bèlgica)
  • European Students Union (Brussel·les, Bèlgica)