Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.3.2018

Titulacions no presencials i semipresencials: trobeu les orientacions específiques sobre com elaborar-les i avaluar-les

La Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), de la qual AQU Catalunya és membre fundador, en la seva reunió del dia 26 de febrer a Santiago de Compostela, va aprovar el document “Orientacions per a l’elaboració i avaluació de títols de grau i màster en ensenyaments no presencials i semipresencials”, amb l’objectiu de donar resposta a l’augment significatiu de l’oferta de noves titulacions que s’imparteixen en aquestes modalitats.

A més, el document inclou les definicions bàsiques de les modalitats d’impartició dels ensenyaments:

Presencial: és aquella en la qual la interacció entre professorat i alumnat requereix l’assistència d’ambdós a un lloc determinat i al mateix temps (presència física i síncrona), on el lloc pot ser el mateix o tractar-se de llocs connectats per tecnologies que permetin la interacció.

No presencial: és aquella en què la interacció es caracteritza per produir-se de manera flexible, sense requerir la presència síncrona del professorat i l’alumnat, que poden interactuar de manera directa des de diferents llocs i en diferents moments temporals.

Semipresencial: és aquella en què la planificació de les activitats formatives previstes al Pla d’Estudis combina la presència física de l’estudiant en el centre d’impartició del títol amb el desenvolupament d’activitats formatives no presencials i asincròniques, de caràcter interactiu, obert i flexible; centrades en l’alumnat, que incorporen les TIC com a suport essencial per al seu desenvolupament.

Consulteu aquí el document:

PDF Orientaciones para la elaboración y evaluación de títulos de grado y máster en enseñanza no presencial y semipresencial