Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.7.2019

Reunió de la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes (CAIP) d'AQU Catalunya

190715_CAIP

A la imatge, els assistents a la reunió de la CAIP

Ahir es va reunir la seu de l'Agència la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes (CAIP) d'AQU Catalunya.

El director de l'Agència i president de la CAIP va presentar l'informe anual de l'activitat de la Comissió.

Pel que fa als acords presos durant la reunió, es van aprovar els següents documents:

 • Marc de Qualificacions de l'Educació Superior a Catalunya
 • La modificació de les guies del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (Marc VSMA) per actualitzar-les en els àmbits següents:
    Verificació Seguiment Acreditació Certificació SGIQ
  Llenguatge inclusiu Verification_green  Verification_green  Verification_green  Verification_green
  Perspectiva de gènere  Verification_green  Verification_green  Verification_green  Verification_green
  Ensenyaments en línia  Verification_green   Verification_green  
  Ensenyament centrat en l'estudiant  Verification_green    Verification_green  
  Actualització aspectes normatius  Verification_green  Verification_green  Verification_green  Verification_green
 • La Modificació de la Guia per a l'avaluació de l'activitat de recerca dels departaments
 • Informe tècnic no vinculant sobre l'adequació de determinades titulacions a un perfil professional

A més, la Comissió, composada per experts nacionals i internacionals acadèmics, professionals i estudiants, va debatre sobre la proposta d'acreditació d'AQU Catalunya segons els estàndards de la Federació Mundial d'Educació Mèdica (WFME) i sobre el continguts de la Guia de Renovació de l'acreditació institucional.