Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.8.2014

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Projecte de llei d'AQU Catalunya

El Govern, en la reunió de 26 d'agost de 2014, ha aprovat el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que la reforça com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català, tot dotant-la de les eines legals i organitzatives per afavorir la seva posició de referència a nivell europeu.

El Projecte de llei atribueix noves funcions a l'Agència, entre les quals destaquen l'avaluació, la certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat de les universitats i centres d'educació superior. Així mateix, podrà analitzar les tendències en l'educació superior i el seu desenvolupament nacional i internacional, assessorar les universitats per promoure l'excel·lència dels serveis que presten i elaborar informes sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats. Com a novetat, es defineix el contracte programa com l'instrument de relació entre l'Agència i el departament competent en matèria d'universitats.

Altres novetats significatives aprovades en el Projecte de llei són la incorporació d'una representació dels estudiants al Consell de Direcció d'AQU Catalunya, amb la intenció de reforçar la seva transparència i rendiment de comptes a la societat, i la creació de la Comissió d'Apel·lacions, que s'encarregarà de revisar les actes de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació.