Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.4.2015

Reunió del Consell de Direcció d'AQU Catalunya

El 27 d'abril ha tingut lloc la primera reunió de 2015 del Consell de Direcció d'AQU Catalunya. Durant la sessió s'han presentat els informes corresponents dels presidents dels òrgans d'avaluació de l'Agència (CAQ, CLiC i CAR) i els resultats de 2014 dels processos de les visites externes de titulacions oficials.

El Consell de Direcció ha aprovat la Memòria d'activitats 2014 (que es publicarà pròximament), el Tancament econòmic, la Memòria econòmica i l'Inventari 2014. Igualment, ha aprovat el nomenament com a membres de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador la Dra. Mary J. Nash, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona; la Dra. Rosa Aligué Alemany, professora titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona; i el Dr. Emili Grifell Tatjé, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.