Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.10.2014

Resultats de la primera convocatòria de 2014 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2014, oberta al mes d'abril. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 63% en el cas de les acreditacions de recerca i del 56% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement TSA F D %F
Humanitats 32 19 13 59
Ciències Socials 55 37 18 67
Ciències 20 18 2 90
Ciències de la Vida 23 16 7 70
Ciències Mèdiques 40 14 26 35
Enginyeria i Arquitectura 37 27 10 73
TOTAL 207 131 76 63

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement TSA F D %F
Humanitats 7 3 4 43
Ciències Socials 19 11 8 58
Ciències 8 7 1 87
Ciències de la Vida 2 1 1 50
Ciències Mèdiques 7 3 4 43
Enginyeria i Arquitectura 14 7 7 50
TOTAL 57 32 25 56

TSA: total sol·licituds aprovades; F: favorables; D: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 2 d'octubre de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 2 d'octubre de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.